Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til Russia political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Communist Party’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Formindsk Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Communist Party’s svar: Nej, og det bør selskaber og erhvervsorganisationer heller ikke Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Sænk Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Færre Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Hjælper Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Forøg Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

United Russia’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Forøg Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

United Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

United Russia vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

United Russia vælgerne: Nej Source

Liberal Democratic Party’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Forøg Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Liberal Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Liberal Democratic Party vælgerne: Nej Source

A Just Russia’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

A Just Russia’s svar: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Forøg Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

A Just Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

A Just Russia vælgerne: Nej Source

Yabloko’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Formindsk Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Yabloko har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Yabloko vælgerne: Nej Source

Russian Party of Pensioners for Justice’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Forøg Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Russian Party of Pensioners for Justice vælgerne: Nej Source

Republican Party – People’s Freedom Party’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Formindsk Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Republican Party – People’s Freedom Party vælgerne: Nej Source

Patriots of Russia’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Forøg Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

indvandringsspørgsmål

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Sociale problemer

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: For valg Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Patriots of Russia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Patriots of Russia vælgerne: Nej Source

Rodina’s politiske holdninger

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Mindre Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Forøg Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Rodina vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Rodina har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?