Δοκιμάστε το πολιτικό κουίζ
Ερωτηματολόγιο  |  Δημοσκοπήσεις  |  Κόμματα  | 

Ο γρήγορος οδηγός για τα Russia political parties εκφράζει τη γνώμη του για απαγόρευση μετανάστευσης

Πλήρης λίστα με political parties πολιτικές θέσεις για το απαγόρευση μετανάστευσης

United Russia’s πολιτικές θέσεις του United Russia’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

United Russia ψηφοφόροι: Όχι Source

Communist Party’s πολιτικές θέσεις του Communist Party’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Communist Party ψηφοφόροι: Ναι Source

Liberal Democratic Party’s πολιτικές θέσεις του Liberal Democratic Party’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Liberal Democratic Party ψηφοφόροι: Όχι Source

A Just Russia’s πολιτικές θέσεις του A Just Russia’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

A Just Russia ψηφοφόροι: Όχι Source

Yabloko’s πολιτικές θέσεις του Yabloko’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Yabloko ψηφοφόροι: Όχι Source

Russian Party of Pensioners for Justice’s πολιτικές θέσεις του Russian Party of Pensioners for Justice’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Russian Party of Pensioners for Justice ψηφοφόροι: Όχι Source

Communist Party of Social Justice’s πολιτικές θέσεις του Communist Party of Social Justice’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Communist Party of Social Justice ψηφοφόροι: Ναι Source

Rodina’s πολιτικές θέσεις του Rodina’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Rodina ψηφοφόροι: Όχι Source

Republican Party – People’s Freedom Party’s πολιτικές θέσεις του Republican Party – People’s Freedom Party’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Republican Party – People’s Freedom Party ψηφοφόροι: Όχι Source

Party of Growth’s πολιτικές θέσεις του Party of Growth’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Party of Growth ψηφοφόροι: Όχι Source

Patriots of Russia’s πολιτικές θέσεις του Patriots of Russia’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Patriots of Russia ψηφοφόροι: Όχι Source

Progress Party’s πολιτικές θέσεις του Progress Party’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Progress Party ψηφοφόροι: Όχι Source

Civic Platform’s πολιτικές θέσεις του Civic Platform’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Civic Platform ψηφοφόροι: Όχι Source

Green Alliance - The People’s Party’s πολιτικές θέσεις του Green Alliance - The People’s Party’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Green Alliance - The People’s Party ψηφοφόροι: Όχι Source

Communists of Russia’s πολιτικές θέσεις του Communists of Russia’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

Communists of Russia ψηφοφόροι: Όχι Source

All-People’s Union’s πολιτικές θέσεις του All-People’s Union’s για το απαγόρευση μετανάστευσης

θέματα μετανάστευσης

Πρέπει να υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κάθε μετανάστευσης στη χώρα; Στατιστικά συζητώ

All-People’s Union δεν έχει απαντήσει ακόμα σε αυτήν την ερώτηση. Θα θέλατε να προτείνετε την απάντησή τους;

Συζητήστε αυτό το...

Русский Ελληνικά