נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 

המדריך המהיר לעמדות political parties Russia על נושאים חינוך

רשימה מלאה של עמדות הפוליטיקה political parties בסוגיות חינוך

עמדותיו הפוליטיות United Russia’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

United Russia מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Communist Party’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Communist Party מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Liberal Democratic Party’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Liberal Democratic Party מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות A Just Russia’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

A Just Russia’s תשובה: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Yabloko’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Yabloko מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Russian Party of Pensioners for Justice’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Russian Party of Pensioners for Justice מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Communist Party of Social Justice’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Communist Party of Social Justice מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Rodina’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Rodina מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Republican Party – People’s Freedom Party’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Republican Party – People’s Freedom Party מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Party of Growth’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Party of Growth מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Patriots of Russia’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Patriots of Russia מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Progress Party’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Progress Party מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Civic Platform’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Civic Platform מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Green Alliance - The People’s Party’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Green Alliance - The People’s Party מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות Communists of Russia’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

Communists of Russia מצביעים: כן Source

עמדותיו הפוליטיות All-People’s Union’s בסוגיות חינוך

בעיות החינוך

האם על הלימודים באוניברסיטאות להיות חינם? סטטיסטיקות לָדוּן

All-People’s Union עדיין לא ענה על שאלה זו. האם ברצונך להציע את תשובתם?

קיים דיון בנושא זה...

Русский עברית