Cuba kuiz politik
Kuiz  |  Undian  |  Pihak  | 

Panduan cepat kepada political parties Russia berpandangan isu pemilihan

Senarai lengkap mengenai kedudukan politik political parties terhadap isu-isu pemilihan

Pendirian politik United Russia’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

United Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communist Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Liberal Democratic Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik A Just Russia’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Yabloko’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Pendirian politik Russian Party of Pensioners for Justice’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communist Party of Social Justice’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Rodina’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Rodina pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Republican Party – People’s Freedom Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Pendirian politik Party of Growth’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Ya Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Patriots of Russia’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Progress Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Pendirian politik Civic Platform’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Civic Platform belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Ya Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Green Alliance - The People’s Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Ya Source

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communists of Russia’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Communists of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Communists of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Communists of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik All-People’s Union’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Bincangkan ini...

Русский Bahasa Melayu [bahasa]