Cuba kuiz politik
Kuiz  |  Undian  |  Pihak  | 

Panduan cepat kepada political parties Russia berpandangan isu imigresen

Senarai lengkap mengenai kedudukan politik political parties terhadap isu-isu imigresen

Pendirian politik United Russia’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

United Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

United Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

United Russia pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communist Party’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Liberal Democratic Party’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik A Just Russia’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Yabloko’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Pendirian politik Russian Party of Pensioners for Justice’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communist Party of Social Justice’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Rodina’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Rodina pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Rodina pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Rodina pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Republican Party – People’s Freedom Party’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Pendirian politik Party of Growth’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Ya Source

Pendirian politik Patriots of Russia’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Progress Party’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Pendirian politik Civic Platform’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Ya Source

Pendirian politik Green Alliance - The People’s Party’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communists of Russia’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik All-People’s Union’s isu-isu imigresen

Isu imigresen

Sekiranya pendatang Islam dilarang memasuki negara ini sehingga kerajaan meningkatkan keupayaannya untuk menyaring potensi pengganas? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pendatang dikehendaki meluluskan ujian kewarganegaraan untuk menunjukkan pemahaman asas mengenai bahasa, sejarah, dan kerajaan negara kita? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya ada pengharaman sementara pada semua imigresen ke negara ini? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan menaikkan atau menurunkan jumlah visa kerja sementara yang diberikan kepada pekerja imigran berkemahiran tinggi? statistik berbincang

All-People’s Union pengundi: Meningkat Source

Sekiranya pendatang dibenarkan untuk memegang status dua kewarganegaraan? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Bincangkan ini...

Русский Bahasa Melayu [bahasa]