Cuba kuiz politik
Kuiz  |  Undian  |  Pihak  | 

Panduan cepat kepada political parties Russia berpandangan isu sosial

Senarai lengkap mengenai kedudukan politik political parties terhadap isu-isu sosial

Pendirian politik United Russia’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

United Russia pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

United Russia pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

United Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

United Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

United Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

United Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communist Party’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Liberal Democratic Party’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Ya Source

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik A Just Russia’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

A Just Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Yabloko’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Ya Source

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Yabloko pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Russian Party of Pensioners for Justice’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Russian Party of Pensioners for Justice pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communist Party of Social Justice’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Communist Party of Social Justice pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Rodina’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Rodina pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Rodina pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Rodina belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Rodina pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Rodina belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Rodina belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Rodina pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Republican Party – People’s Freedom Party’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Tidak Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Republican Party – People’s Freedom Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Party of Growth’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Party of Growth belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Party of Growth belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Party of Growth belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Party of Growth pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Patriots of Russia’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Patriots of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Patriots of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Patriots of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Patriots of Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Progress Party’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Tidak Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Progress Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Progress Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Progress Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Progress Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Civic Platform’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Civic Platform belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Civic Platform belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Civic Platform belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Civic Platform belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Civic Platform pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Green Alliance - The People’s Party’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Green Alliance - The People’s Party pengundi: Tidak Source

Pendirian politik Communists of Russia’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Tidak Source

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Ya Source

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Pro-pilihan Source

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

Communists of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Ya Source

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

Communists of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

Communists of Russia belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

Communists of Russia pengundi: Tidak Source

Pendirian politik All-People’s Union’s isu-isu sosial

Masalah sosial

Sekiranya pasangan gay mempunyai hak penggunaan yang sama sebagai pasangan lurus? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Adakah anda menyokong legalisasi perkahwinan seks yang sama? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Adakah anda menyokong hukuman mati? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Apakah pendirian anda tentang pengguguran? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya perniagaan dikehendaki mempunyai wanita di lembaga pengarah mereka? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya pesakit-pesakit yang sakit-mati dibenarkan untuk menamatkan nyawa mereka melalui bunuh diri dibantu? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya atlet transgender dibenarkan bersaing dalam acara olahraga? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya tentera membenarkan wanita untuk berkhidmat dalam peranan pertempuran? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya wanita dibenarkan memakai Niqāb, atau menghadapi tudung, untuk upacara sivik? statistik berbincang

All-People’s Union belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Bincangkan ini...

Русский Bahasa Melayu [bahasa]