ลองตอบคำถามทางการเมือง
+

ค้นหา

ป้อนชื่อผู้สมัครด้านล่าง

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

นี่คือผู้สมัครที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ให้คะแนนสูงสุดสำหรับ

 • ★★★★★★★★★★

  สติปัญญา

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 716

 • ★★★★★★★★★★

  ความเป็นผู้นำ

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.8 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,282

 • ★★★★★★★★★★

  ประสิทธิผล

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,175

 • ★★★★★★★★★★

  ความมุ่งมั่น

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 517

 • ★★★★★★★★★★

  วิสัยทัศน์

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 709

 • ★★★★★★★★★★

  ศีลธรรม

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 953

 • ★★★★★★★★★★

  การใช้ความคิดเบื้องต้น

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 893

 • ★★★★★★★★★★

  ความมั่นคง

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 375

 • ★★★★★★★★★★

  การสื่อสาร

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.8 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,049

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 514

 • ★★★★★★★★★★

  electability

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 420

 • ★★★★★★★★★★

  การทูต

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.8 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,095

 • ★★★★★★★★★★

  ความมั่นใจ

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 610

 • ★★★★★★★★★★

  ความรักชาติ

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.9 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,362

 • ★★★★★★★★★★

  ความเหนียว

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 445

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศ

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 704

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์การทำงานของรัฐบาล

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 773

 • ★★★★★★★★★★

  ความคิดสร้างสรรค์

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 482

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถพิเศษ

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 617

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์ทางธุรกิจ

  Pavel Grudinin รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 559

 • ★★★★★★★★★★

  สุขภาพ

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 552

 • ★★★★★★★★★★

  ความรู้สึกของอารมณ์ขัน

  Vladimir Putin รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 374

Русский ภาษาไทย