Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Communist Party vs Patriots of Russia on education issues

Vấn đề giáo dục

Nên học phí tại các trường đại học công lập được miễn phí? số liệu thống kê bàn luận

Communist Party cử tri: Vâng Source

Patriots of Russia cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Русский Ngôn ngữ tiếng Việt]