Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Nga có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không?

Các kết quả from Republican Party – People’s Freedom Party

Trả lời lần cuối 3 giờ trước

Viện trợ nước ngoài quả thăm dò ý kiến ​​kết Viện trợ nước ngoài cho Đảng Cộng hòa - Đảng Tự do Nhân dân

Tăng

1,471 phiếu bầu

8%

Giảm bớt

16,417 phiếu bầu

88%

Phân phối câu trả lời được gửi bởi Đảng Cộng hòa - Đảng Tự do Nhân dân.

2 Tăng câu trả lời
4 Giảm câu trả lời
1 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ May 11, 2015 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Tư tưởng

Trang mạng

Tăng Giảm bớt Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Thảo luận về vấn đề này...

Русский Ngôn ngữ tiếng Việt]