Prova den politiska frågesport
+

Rättvisa Ryssland plattform och policy

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Partiets supportbasJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Ekonomin  ›  Skatter

Skulle Ryssland höja skatterna på de rika?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Partiets supportbasMindre

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den ryska flaggan?

  Partiets supportbasNej


Hur liknar din politiska tro på A Just Russia’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Partiets supportbasJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Skulle Ryssland öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

  Partiets supportbasMinska

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Partiets supportbasNej

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Partiets supportbasJa, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasJa, men genom att drastiskt reducera förmåner och löner för statsanställda

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Skulle Ryssland öka eller minska militärutgifterna?

  Partiets supportbasÖka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Partiets supportbasNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Skulle Ryssland emot flyktingar från Syrien?

  Partiets supportbasNej, och skicka tillbaka alla flyktingar till Syrien

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Partiets supportbasJa, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Ryssland?

  Partiets supportbasNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Partiets supportbasNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande är bosatta i Ryssland, har rätt att rösta?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Partiets supportbasMinska

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Skulle Ryssland avskaffa arvsskatten?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Partiets supportbasJa, privatägda företag borde inte kunna profitera på sjukvård

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Skulle Ryssland öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare?

  Partiets supportbasMinska, och staten borde ge fler incitament för att förbereda våra medborgare för de här jobben

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej, och politiska kampanjer bör bekostas med allmänna medel

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Skulle Ryssland höja eller sänka skattesatsen för företag?

  Partiets supportbasSänk

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör ryska medborgare tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Partiets supportbasFör fri abort, jag håller inte med, men regeringen har ingen rätt att förbjuda det

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFärre

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Bör invandrare till Ryssland få tillstånd att ha dubbelt medborgarskapsstatus?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Partiets supportbasJa, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Partiets supportbasDe hjälper i teorin men har på senare tid blivit korrupta och bör begränsas i sin makt

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Partiets supportbasJa, med undantag för brottslingar dömda för mord eller våldsamma brott

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Partiets supportbasNej

Русский Svenska